3 marca 2020

Spotkania informacyjne w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE.

W ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE, funkcjonującego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, w dniach 25 i 26 lutego 2020 r., odbyły się dwa spotkania informacyjne, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Spotkania dotyczyły aplikowania w programie Erasmus+ w bieżącym roku oraz oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a w szczególności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast drugie w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Podczas spotkań przedstawiono informacje o strukturze programu Erasmus+, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: „Edukacja szkolna” „Kształcenie i szkolenia zawodowe” oraz „Młodzież”. Ofertę edukacyjną Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a w szczególności projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przedstawiły Pani Katarzyna Płoskiewicz z Zespołu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) edukacja zawodowa, szkolnictwo wyższe oraz Pani Ewelina Michór reprezentująca Zespół POWER w zakresie edukacji szkolnej.

Dodatkowo podczas spotkań, w ramach przedstawiania dobrych praktyk odbyły się prezentacje projektów realizowanych przez szkoły z terenu naszego województwa: W dniu 25 lutego, swoim bogatym doświadczeniem w zakresie realizowania projektów w programie Erasmus + podzieliły się Pani Katarzyna Klimczak – koordynator projektów w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim oraz Panie Małgorzata Ciechanowicz-Budny i Anna Ciupka z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim. Wystąpienia obejmowały prezentacje projektów realizowanych aktualnie w obu szkołach. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać projekt „Let me bloom, let me shine, realizowany przez szkołę podstawową oraz projekt „Europejskie kompetencje szansą na sukces III” dla uczniów technikum.

W Zielonej Górze swoje doświadczenia w zakresie realizacji projektów przedstawili: Pani Regina Smolin-Makuch ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli, która prezentowała projekty „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli, terapeutów, wychowawców dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością i autyzmem” i „Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji” oraz Pan Bogusław Dąbrowski z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze z projektem „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, który otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Podejmowane zagadnienia ukierunkowane były na możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów w bieżącym roku. Spotkanie poświęcone było szczegółowemu omówieniu programu Erasmus + w zakresie Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne oraz sektorowi młodzież, a także możliwości dofinansowania wyjazdów zagranicznych uczniów w ramach oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.