28 maja 2014

„Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w województwie lubuskim” na rok szkolny 2014/2015.

lubuskie warte zachoduJuż po raz siódmy Samorząd Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyznawać będzie stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w województwie lubuskim, przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Stu dwudziestu stypendystów zostanie objych wsparciem przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2014/2015.

  

Regulamin projektu oraz wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce „Stypendia”. Informacja na temat projektu znajduje się również na stronie www.lubuskie.pl. Dokumenty należy składać do 15 lipca 2014 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji Departamentu Infrastruktury Społecznej pod numerem telefonu: 68 45 65 410 lub pod adresem e-mail: b.prokopiuk@lubuskie.pl.