20 czerwca 2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), Lubuski Kurator Oświaty opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie  do 15 czerwca, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Załączniki

Sprawozdanie LKO z nadzoru pedagogicznego 2016-2017
Data: 2017-07-12, rozmiar: 270 KB