3 grudnia 2019

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2020 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 5 pkt 3 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu do dnia 31 marca 2020 r.

W przypadku pytań informacji udziela Pani Ewelina Błauciak – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., telefon: 95 7 255 002.

 

 

Załączniki

Zał. 1 - wzór sprawozdania finansowego
Data: 2019-12-03, rozmiar: 39 KB