27 września 2021

Raport z realizacji Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo

W załączeniu prezentujemy RAPORT z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w roku szkolnym 2020/2021.

Raport zawiera:

  1. opis zmian wprowadzonych do Programu  na początku roku szkolnego 2020/2021
    w ramach jego modyfikacji;
  2. harmonogram działań realizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2020/2021 oraz opis każdego działania, w tym wnioski i rekomendacje w danym obszarze;
  3. opis zadań zrealizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez publiczne placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. ogólne wyniki osiągnięte przez szkoły województwa lubuskiego na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 i ich porównanie z wynikami z roku 2020;
  5. opis i wyniki ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez dyrektorów szkół uczestniczących w programie;
  6. wnioski i rekomendacje do pracy na rok szkolny 2021/2022.

 

Załączniki