20 listopada 2009

Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Przykład poprawnie wypełnionego oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata na dyrektora szkoły publicznej, który nie pracowa­ł, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Załączniki