19 listopada 2009

Pracownicy

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty
Tel. 95 720 84 12
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl


Wydział Rozwoju Edukacji
 
Magdalena Machowska
Dyrektor
Tel. 95 7255032
e-mail:m.machowska@ko-gorzow.edu.pl
Grzegorz Rados
Wicedyrektor
Tel. 95 7255033
e-mail: g.rados@ko-gorzow.edu.pl
Justyna Wocal
Starszy inspektor
Tel. 95 7208412
e-mail: j.wocal@ko-gorzow.edu.pl
Monika Szczecińska
Starszy specjalista
Tel. 95 7255029
e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl
Monika Gajowska-Drelich
Starszy referent
Tel. 95 7255005
e-mail: m.gajowska-drelich@ko-gorzow.edu.pl
Agnieszka Walczak
Starszy specjalista
Tel. 95 7255012
e-mail: a.walczak@ko-gorzow.edu.pl
Izabela Chrostek
Starszy specjalista
Tel. 95 7255036
e-mail: i.chrostek@ko-gorzow.edu.pl
Elżbieta Lipowska
Specjalista
Tel. 95 7255034
e-mail: e.lipowska@ko-gorzow.edu.pl
Ewelina Błauciak
Starszy specjalista
Tel. 95 7255002
e-mail: e.blauciak@ko-gorzow.edu.pl
Katarzyna Wołoszyn
Specjalista
Tel. 95 7255009
e-mail: k.woloszyn@ko-gorzow.edu.pl
Elżbieta Zając
Starszy referent
Tel. 95 7255010
e-mail: e.zajac@ko-gorzow.edu.pl
Jolanta Kłysz-Helicka
Starszy specjalista
Tel. 95 7255003
e-mail: j.helicka@ko-gorzow.edu.pl
Monika Pociecha
Starszy specjalista
Tel. 95 7255012
e-mail: m.pociecha@ko-gorzow.edu.pl
Emil Wojtyś
Starszy specjalista
Tel. 95 7255000
e-mail: e.wojtys@ko-gorzow.edu.pl

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
 
Grzegorz Tomczak
Dyrektor
Tel. 95 725 5020
e-mail: g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl
Iwona Bydłowska
Starszy wizytator
Tel. 95 7255016
e-mail: i.bydlowska@ko-gorzow.edu.pl
Grażyna Sobieraj
Starszy wizytator
Tel. 95 7255030
e-mail: g.sobieraj@ko-gorzow.edu.pl
Grażyna Kołogrecka-Dul
Starszy wizytator
Tel. 95 7255031
e-mail: g.kologrecka-dul@ko-gorzow.edu.pl
Jolanta Lipińska
Starszy wizytator
Tel. 95 7255024
e-mail: j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl
Marcin Depta
Starszy wizytator
Tel. 95 7255011
e-mail: m.depta@ko-gorzow.edu.pl
Krystyna Wiśniewska
Starszy wizytator
Tel. 95 7255023
e-mail: k.wisniewska@ko-gorzow.edu.pl
Anna Żarnowska
Starszy wizytator
Tel. 95 7255019
e-mail: a.zarnowska@ko-gorzow.edu.pl
Anna Bucholska
Starszy wizytator
Tel. 95 7255025
e-mail: a.bucholska@ko-gorzow.edu.pl
Sylwia Czapla
Starszy wizytator
Tel. 95 7255021
e-mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
 
Łukasz Moskaluniec
Starszy Informatyk
Administrator Systemów Informatycznych
Tel. 95 725 5015
e-mail: l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl
Patryk Ciepły
Starszy Informatyk
Tel. 95 725 5006
e-mail: p.cieply@ko-gorzow.edu.pl
Wojciech Hliwa
Informatyk
Tel. 95 725 5015
e-mail:  w.hliwa@ko-gorzow.edu.pl

Zespół Finansowo-Księgowy
 
Wioletta Szymańska
Główna Księgowa
Tel. 95 7255007
e-mail: w.szymanska@ko-gorzow.edu.pl
Maria Belina
Starszy specjalista
Tel. 95 7255008
e-mail: m.belina@ko-gorzow.edu.pl
Joanna Piasek
Starszy specjalista
Tel. 95 7255008
e-mail: j.piasek@ko-gorzow.edu.pl

Zespół Obsługi Prawnej
 
Piotr Gąsiorek
Radca prawny
Tel. 95 7255014
e-mail: p.gasiorek@ko-gorzow.edu.pl
Agnieszka Kapłan
Referent prawno-administracyjny
Tel. 95 7255014
e-mail:  a.kaplan@ko-gorzow.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
 
Julian Szambelan
Główny specjalista
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
System Informacji Oświatowej – SIO

Tel. 95 7255022
e-mail: j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl

Delegatura w Zielonej Górze
 
Andrzej Wojnakowski
Dyrektor delegatury
Tel. 684527414
e-mail: a.wojnakowski@ko-gorzow.edu.pl
Sławomira Morawska
Starszy wizytator
Tel. 684527414 wew. 204
e-mail: s.morawska@ko-gorzow.edu.pl
Alicja Sztul
Wizytator
Tel. 684527414 wew. 202
e-mail: a.sztul@ko-gorzow.edu.pl
Krzysztof Słapczyński
Starszy wizytator
Tel. 684527414 wew. 206
e-mail: k.slapczynski@ko-gorzow.edu.pl
Małgorzata Brodzińska
Starszy wizytator
Tel. 684527414 wew. 201
e-mail:
m.brodzinska@ko-gorzow.edu.pl
Beata Wiśniewska
Starszy wizytator
Tel. 684527414 wew. 211
e-mail: b.wisniewska@ko-gorzow.edu.pl
Joanna Chrzanowska
Wizytator
Tel. 684527414 wew. 203
e-mail: j.chrzanowska@ko-gorzow.edu.pl
Wanda Trzeciak
Starszy wizytator
Tel. 684527414 wew. 203
e-mail: w.trzeciak@ko-gorzow.edu.pl
Aneta Lipowicz
Wizytator
Tel. 684527414 wew. 202
e-mail: a.lipowicz@ko-gorzow.edu.pl
Beata Muchla / Sekretariat
Starszy specjalista
Tel. 684527414 wew. 200
e-mail: b.muchla@ko-gorzow.edu.pl
Fax : 684 527 414
wew. 210

Terenowy Zespół Wizytatorów w Sulęcinie
 
Iwona Gruca
Starszy wizytator / Koordynator zespołu
Tel. 95 7553202
e-mail: i.gruca@ko-gorzow.edu.pl
Anita Pakulska
Starszy wizytator
Tel. 95 7553201 wew. 22
e-mail: a.pakulska@ko-gorzow.edu.pl

Terenowy Zespół Wizytatorów w Międzyrzeczu
 
Beata Chilicka-Jugowicz
Starszy wizytator / Koordynator zespołu
Tel. 513 134 716
e-mail: b.chilicka-jugowicz@ko-gorzow.edu.pl
 

Katarzyna Śmigiel
Starszy wizytator

Tel. 691 946 932
e-mail: k.smigiel@ko-gorzow.edu.pl

 


Terenowy Zespół Wizytatorów w Żarach
 
Wioletta Markulak
Starszy wizytator / Koordynator zespołu
Tel. 68 3634800
e-mail: w.markulak@ko-gorzow.edu.pl
Beata Kulasza
Starszy wizytator
Tel. 68 3634802
e-mail: b.kulasza@ko-gorzow.edu.pl
Zbigniew Gładki
Starszy wizytator
Tel. 68 3634802
e-mail: z.gladki@ko-gorzow.edu.pl
FAX: 68 3634801

 

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa