21 czerwca 2022

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa powołana przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku. Patronat nad PNWM sprawują prezydenci obu krajów, a najwyższemu gremium PNWM – Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – przewodniczy z polskiej strony Minister Edukacji i Nauki.

PNWM finansowo oraz merytorycznie wspiera spotkania uczniów, a także projekty organizowane przez i dla nauczycieli.

Co oferuje PNWM?

  • dofinansowanie polsko-niemieckich oraz trójstronnych spotkań młodzieży(kosztów podróży, programu oraz tłumaczenia) – organizowanych w dowolnym, dogodnym formacie (stacjonarnie, online, hybrydowo)
  • dofinansowanieindywidualnych oraz grupowych praktyk uczniowskich w Niemczech
  • dofinansowanie hospitacji nauczycieliw niemieckich szkołach i organizacjach młodzieżowych
  • warsztaty, szkolenia i konferencjedla animatorów wymian szkolnych (także online: pnwmonline.org)
  • krótkoterminową, indywidualną wymianę młodzieżydla osób w wieku 15-26 lat
  • pomoc w znalezieniu partnera wymiany(seminaria kontaktowe, internetowa giełda ogłoszeń)
  • doradztwow zakresie finansowania, przygotowania i realizacji programu wymiany
  • publikacje(w większości bezpłatne) dotyczące metodyki wymiany, animacji językowej, a także historii oraz krajoznawstwa Polski i Niemiec

Dlaczego warto skorzystać z oferty PNWM?

  •  swoboda wyboru terminu, miejsca (w Polsce i/lub Niemczech, ewent. kraju trzecim lub online), czasu trwania, tematu oraz metod projektu
  • całoroczny nabór wniosków
  • łatwe do spełnienia kryteria (dofinansowanie uzyskuje 99% wniosków)
  • proste formalności (m.in. krótkie formularze wniosków i sprawozdań)
  • duża elastyczność we wprowadzaniu zmian w projekcie (termin, miejsce, liczba uczestników itp.)
  • brak ograniczeń w liczbie składanych wniosków
  • bieżące wsparcie ze strony PNWM

Międzynarodowa wymiana młodzieży to projekt edukacyjny, który wspiera wszechstronny rozwój uczniów. Spotkania umożliwiają realizację różnych tematów, m.in. z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, a młodzież może rozwijać i doskonalić nie tylko umiejętności językowe, ale wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe.

Projekty mogą być organizowane przez cały rok. Miesiące wiosenno-letnie szczególnie nadają się na spotkania stacjonarne. Okres jesienno-zimowy dobrze z kolei wykorzystać na projekty online, spotkania przygotowawcze i różne formy wymiany indywidualnej.

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już blisko 80 tysięcy projektów, w których wzięło udział przeszło 3 miliony młodych ludzi. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia PNWM!

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje międzynarodową wymianę szkolną. Prezentujemy pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Dariusza Piontkowskiego, podkreślające znaczenie edukacyjnych walorów wymian młodzieży.

Szczegółowe informacjewww.pnwm.org

Kontaktwww.pnwm.org/warszawa

Uwaga: szkoły i placówki oświatowe z województwa lubuskiego występują o dofinansowanie PNWM za pośrednictwem jednej z tzw. Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Rolę tę pełnią w regionie dwa stowarzyszenia, a o ich właściwości decyduje położenie geograficzne danej szkoły/placówki.

  1. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Osoba do kontaktu: Mieczysław Kijewskipnwm@euroregion-snb.pl, tel. 68 455 80 53

  1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”

Osoba do kontaktu: Piotr Boborykboboryk@euroregion-viadrina.pl,tel. 95 7358447 w. 38

Załączniki

Pismo_MEiN_do_szkół_i_placówek_oświatowych
Data: 2022-10-25, rozmiar: 265 KB