9 grudnia 2021

Pilotaż projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w  konkursie grantowym dotyczącym projektu pilotażowego  Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez konsorcjum wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Projekt Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami  (w skrócie ASPE), wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE, opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE oraz przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Do konkursu grantowego mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe I stopnia, licea, technika  z wyłączeniem szkół specjalnych.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie projektu www.asystentspe.pl. oraz szczegółowe informacje o konkursie w zakładce “Konkursy grantowe”. Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk e – mail biuro@asystentspe.pl