21 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
20 marca 2012

Warsztaty „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego”

alt
Ośrodek Rozwoju Edukacji i British Council zapraszają doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języka angielskiego na kolejną edycję warsztatu "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego", które odbędzie się 29 marca w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.    
1 marca 2012

Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

alt
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciele przygotowywani są do realizacji zajęć podczas trzydniowych nieodpłatnych szkoleń, na których otrzymają komplet materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami.
1 marca 2012

Projekt EDUSCIENCE – Spotkanie Wojewódzkie

alt
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk wraz z Partnerami: Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o., American Systems Sp. oraz Accelerated Learning Systems Ltd. serdecznie zapraszają na Spotkanie Wojewódzkie realizowane w ramach projektu unijnego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne, pt.: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE.
1 marca 2012

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

minizlonierzywykletych2
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce.   Instytut Pamięci Narodowej wraz z TVP Historia przygotowują akcje edukacyjną „PRZYWRÓĆMY ICH PAMIĘCI”, która skierowana jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.   Prosimy, aby szkoły 1 marca zorganizowały, według scenariusza opracowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, „Popołudnie teatralne z Żołnierzami Wyklętymi”.
Głównym punktem spotkania, będzie wyemitowany na antenie TVP Historia, oparty na faktach, spektakl Teatru Telewizji „Tajny współpracownik” w reż. Krzystofa Langa (spektakl będzie też emitowany w Internecie).
6 lutego 2012

Szkolenia z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych i opracowania programów nauczania

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu branży budowlanej, mechanicznej, samochodowej i spożywczo-hotelarskiej na szkolenie w zakresie metodyki kształcenia zawodowego i opracowania programów nauczania w zawodzie zgodnie z „nową” podstawą programową kształcenia w zawodach.
3 lutego 2012

Program na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego – nauczyciele języka angielskiego z wiejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza nauczycieli języka angielskiego z wiejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, zainteresowanych uzyskaniem grantu oraz udziałem w szkoleniach, do zapoznania się z niniejszą informacją i przystąpienia do udziału w Programie English Teaching.
23 stycznia 2012

„Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej” – bezpłatne praktyki dla nauczycieli

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej” Projekt realizowany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma na celu wsparcie kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w procesie doskonalenia zawodowego poprzez poznawanie rzeczywistych warunków pracy w przedsiębiorstwach branży hotelarsko – turystycznej, zdobywanie umiejętności praktycznych, niezbędnych w procesie przygotowania absolwentów szkół do wykonywania wyuczonych zawodów.
19 stycznia 2012

Procedura zamawiania podręczników dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego

§ 1. Podstawa prawna: art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).   § 2. Procedurę ustala się w celu ujednolicenia zasad zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz niesłyszących i słabo słyszących.