22 czerwca 2016

PROGRAM „BEZPIECZNA+” – ROZSTRZYGNIĘCIE

logo koWybrano projekty, którym przyznano wsparcie w ramach rządowego programu BEZPIECZNA +

Limit środków przyznanych dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” wynosi 155 817, 00 zł.  

 

Dofinansowane działania mają na celu kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej i prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności psychospołecznych, aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej. Okres realizacji projektów musi zakończyć się w grudniu 2016 r. Jest to drugi rok realizacji programu. W tym roku dostępne środki pozwalają na sfinansowanie 18 zadań, które będą realizowane przez
11 organów prowadzących szkoły.

Załącznik:

Lista organów prowadzących, którym przyznano wsparcie finansowe w roku 2016 w ramach programu Bezpieczna+.