17 stycznia 2020

Opowiadanie o numerze alarmowym 112

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił konkurs literacki na „Opowiadanie o numerze alarmowym 112”.

Do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych z województwa lubuskiego.

Praca laureata Konkursu zostanie wydana w formie opowiadania i będzie stanowiła materiał promocyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim upowszechniający wiedzę o numerze alarmowym 112. Opowiadanie zostanie również udostępnione na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie opowiadania o numerze alarmowym 112. Praca musi zostać przygotowana w języku polskim z użyciem od 1800 do 4000 znaków, włącznie ze spacjami.

Autorem opowiadania zgłoszonego do Konkursu może być jedna osoba.

Warunkiem zakwalifikowania opowiadania do Konkursu jest dostarczenie – wraz z nim – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) podpisanej przez każdego z rodziców/opiekunów dzieci biorących udział w konkursie oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. Karta zgłoszeniowa musi być dołączona do pracy.

 

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych  należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

z dopiskiem na przesyłce „Konkurs na opowiadanie o numerze alarmowym 112”.

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, parter, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30),

 

w terminie do 31 stycznia 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 lutego 2020 r., a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lubuskie.uw.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

 

Załączniki