28 stycznia 2020

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie, po raz trzeci organizuje Konkurs Filmowy „Science Movie 2020”, skierowany do uczniów szkół podstawowych, z klas V – VIII.

Celem konkursu jest:

  • kształcenie kompetencji kluczowych uczniów (podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność),
  • promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody, interesujących zjawisk fizycznych czy chemicznych oraz wyjaśniania ich natury,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych doświadczeń,
  • pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów.

Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać do dnia 13 marca 2020 roku na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2020.

W załączeniu Regulamin konkursu wraz z Kartą zgłoszeniową. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora.

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-01-28, rozmiar: 298 KB