22 maja 2019

Od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej

Szanowni Państwo,

W okresie od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Arkusz do przeprowadzenia monitorowania od 24 maja 2019 r. będzie dostępny na platformie SEO2. Monitorowaniem objęte są szkoły ogólnodostępne oraz specjalne, publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, dla dorosłych oraz młodzieży we wszystkich typach szkół, z wyłączeniem szkół policealnych.

UWAGA: Dyrektorzy zespołu szkół wypełniają arkusz każdorazowo dla danego typu szkoły, np. jeżeli w zespole funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole, to wypełnia dwa arkusze, osobno dla szkoły podstawowej, osobno dla przedszkola, itp.

UWAGA: Dyrektorzy szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi wypełniają arkusz dwa razy: osobno dla szkoły podstawowej (zaznaczamy w typie szkoły – szkoła podstawowa), osobno dla oddziału gimnazjalnego (zaznaczamy w typie szkoły – gimnazjum).

W załączeniu arkusz w formacie WORD (jako narzędzie pomocnicze do zbierania danych).

Osoba do kontaktu: Sylwia Czapla, starszy wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., tel.: 095 7255030, mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki