14 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Szanowni Państwo

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września 2021 r. (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września 2021 r. (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok. Nabór wniosków na 2022 rok będzie prowadzony do 31 października 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000167501.pdf