31 stycznia 2020

Nabór na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uruchomiła nabór na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , studia jednolite magisterskie (5- letnie). Studia te dają pełne uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wychowawcy w placówkach przedszkolnych. Zajęcia na powyższym kierunku rozpoczną się od semestru letniego, tj. 24 litego 2020 r.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.ajp.edu.pl