9 czerwca 2021

Lubuski e-nauczyciel – nowa oferta bezpłatnych szkoleń

Zapraszamy do udziału w najnowszym projekcie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Lubuski e-nauczyciel, który w wyniku rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu grantowego uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Jego głównym celem jest wsparcie 156 nauczycieli przedszkoli i różnych typów szkół województwa lubuskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość. W ramach zajęć pojawią się tematy z różnych obszarów, np.: Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, Metodyka edukacji zdalnej, Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej, Narzędzia edukacji zdalnej (np. ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet), Multimedialne zasoby edukacyjne.

Każdy uczestnik weźmie udział w 29 godzinach szkoleń: czterech – w formie zdalnej, dwóch – w formie stacjonarnej oraz w konsultacjach indywidualnych realizowanych zdalnie. Nabór nauczycieli do grup szkoleniowych ma charakter otwarty i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Projekt przewiduje realizację szkoleń w terminie od września do listopada 2021 r. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Szczegóły dotyczące grantu w najnowszym numerze Pisma Lubuskich Nauczycieli „Grono” Nr 2 (7)/2021

Formularz zgłoszenia