10 czerwca 2021

Ogólnopolski projekt grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego – III edycja

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego realizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie. W trwającym aktualnie naborze do 3 edycji wnioski złożyło 466 nowych grantobiorców. Z województwa lubuskiego jest to jedynie 1 osoba. Zachęcamy do aplikowania większą liczbę osób, co pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych kadry dydaktycznej oraz rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 czerwca 2021 r., do godziny 16.00.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Partnerem Wiodącym Projektu jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo – Hutniczą, oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Stowarzyszeniem I love math.

Na nauczycieli i edukatorów, którzy przystąpią do projektu czekają:

  • 288 h szkoleń podnoszących kompetencje, z algorytmiki i programowania,
  • grant finansowy o wartości 6400 zł na prowadzenie kółka informatycznego,
  • zestawy robotyczne,
  • materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć,
  • mentoring i opieka ekspertów na najwyższym poziomie,
  • możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu.

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.cmi.edu.pl.

Załączniki

Zaproszenie do CMI
Data: 2021-06-10, rozmiar: 2 MB