3 września 2015

Konsultacje dotyczące otwartego konkursu wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”

wojewoda lubuski W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego otwartym konkursem wniosków na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2015 roku uprzejmie informujemy, że w dniach 8 i 9 września br. odbędą się konsultacje dotyczące procedury aplikowania i sposobu realizacji zadań w ramach ww. Programu.


Konsultacje odbędą się w następujących terminach:

* 8 września – Żary w godz. 11:00 do 12:30 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Częstochowska 15 w Żarach;
* 8 września – Zielona Góra w godz. 14:00 do 15:30 w  Szkole Podstawowej nr 18, ul. Francuska 10 w Zielonej Górze;
* 9 września – Gorzów Wlkp. w godz. 13:00 do 14:30 w sali 416 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10.

 

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organów prowadzących na terenie województwa lubuskiego szkoły publiczne i niepubliczne oraz dyrektorów tych szkół lub ich przedstawicieli, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, tj.:
 

1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
3. osoby fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły.