9 sierpnia 2013

Kongres Zarządzania Oświatą

ogolnopol stowarz kad kier oswiatOgólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty informuje o trwającym naborze na ósmy, doroczny Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 25-27 września 2013 r. w Warszawie, we współpracy z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Badań Edukacyjnych, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Kongres Zarządzania Oświatą to największe w Polsce i jedno z większych w Europie spotkanie kadry kierowniczej, w którym rokrocznie bierze udział około 1000 uczestników. Jego celem jest umożliwienie wszystkim osobom zarządzającym w oświacie udziału w zmianach w polskiej szkole i społecznej ocenie działań władz oświatowych, a także dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe i integracja kadry całego kraju.  

 

Z programem i zasadami naboru można zapoznać się na stronie Kongresu: www.oskko.edu.pl/kongres