21 maja 2014

KONFERENCJA: „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014 – 2015” – konferencja dla dyrektorów lubuskich szkół podstawowych

logo koKonferencja obejmuje następujące zagadnienia:

 

Informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Informacja na temat podręcznika do kl. I szkoły podstawowej przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Planowane działania ORE służące przygotowaniu szkół do pracy z nowy podręcznikiem.

 

Konferencja odbędzie się z udziałem Joanny Berdzik Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Zapraszamy  dyrektorów szkół lub ich przedstawicieli, po jednej osobie z każdej placówki. Ze względu na wagę poruszanych tematów udział w konferencji jest obowiązkowy.

 

Konferencja odbędzie się 12 czerwca 2014 r. w godz. od 10.00 -14.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 04 czerwca 2014 r.

 

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji (jedna osoba) do 04 czerwca 2014 r. na stronie

 

http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje