13 maja 2014

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miast województwa lubuskiego pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

logo koKonferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miast województwa lubuskiego pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

 

 

Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów lubuskich szkół podstawowych na wojewódzką konferencję podsumowującą wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie przygotowania lubuskich szkół do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

 

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miast województwa lubuskiego odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 11 00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107.

 

https://ko-gorzow.edu.pl/konferencje

 

Ze względu na ważność omawianych zagadnień proszę o osobisty udział dyrektora szkoły lub wytypowanie jednego przedstawiciela.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji (jedna osoba) do 22 maja 2014 r. na stronie

 

https://ko-gorzow.edu.pl/konferencje