13 maja 2014

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wsi województwa lubuskiego pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

logo koWojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów lubuskich szkół podstawowych na wojewódzką konferencję podsumowującą wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie przygotowania lubuskich szkół do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

 

Konferencja dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wsi odbędzie się 27 maja 2014 r. o godz. 11 00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.

 

https://ko-gorzow.edu.pl/konferencje 

 

Ze względu na ważność omawianych zagadnień proszę o osobisty udział dyrektora szkoły lub wytypowanie jednego przedstawiciela.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji (jedna osoba) do 22 maja 2014 r. na stronie

 

https://ko-gorzow.edu.pl/konferencje