6 października 2010

Informacja w sprawie „dopalaczy”

Apel ministra edukacji narodowej do dyrektorów szkół i placówek o przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy” przez uczniów