6 września 2021

Informacja o ofercie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. Informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków na realizacje projektów dostępne są na stronie internetowej: https://pnwm.org/pnwm/