3 czerwca 2019

Hałas w jednostkach oświatowych – ankieta dla szkół, przedszkoli i placówek

Mając na względzie, że hałas jest powszechnym i dokuczliwym czynnikiem występującym w środowisku szkolnym, zakłócającym proces prawidłowego nauczania i uczenia się, proszę o wzięcie udziału w badaniu ankietowym

 

System ankiet