21 czerwca 2022

„GIANTS” (Giant Step for a New Education) – Erasmus + w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

„GIANTS” (Giant Step for a New Education) – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim zbliża się do podsumowania projektu Erasmus+ w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna. Projekt realizowany był w latach 2019-2022.

W projekcie uczestniczyło 5 szkół podstawowych: z Grecji, Finlandii, Czech, Polski i Hiszpanii, a grupą docelową byli uczniowie w wieku od 6-12 lat. Około 2050 uczniów było bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań projektowych.

Motywem przewodnim projektu była sztuka, nowoczesne technologie, innowacyjne metody nauczania oraz grywalizacja. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na regularnych lekcjach skutkowało wzrostem motywacji uczniów. Wiedza i potrzeby szkół partnerskich doskonale się uzupełniały, stąd każda ze szkół mogła się od siebie wzajemnie wiele nauczyć.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

  1. Poznawanie i wykorzystywanie różnych aspektów sztuki.
  2. Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT na lekcjach z promocją codziennej pracy zespołowej.
  3. Pozyskanie co najmniej 5 nowych metodologii wynikających z ekspertyz partnerów.
  4. Poprawienie udziału uczniów w procesie uczenia się.
  5. Podnoszenie kompetencji językowych każdego ucznia i nauczyciela.
  6. Podnoszenie świadomości na temat bogactwa i różnorodności kulturowej Europy.

W trakcie trwania projektu uczniowie samodzielnie przygotowywali filmy instruktażowe, natomiast nauczyciele wdrażali wiedzę nt. nowoczesnych technologii na lekcjach. Jednym z produktów końcowych projektu było stworzenie galerii prac uczniów z elementami rozszerzonej rzeczywistości. Podczas mobilności zarówno uczniowie jak i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, z których doświadczenia oraz wiedza przekazywane były rówieśnikom i gronu pedagogicznemu. Większość zaplanowanych działań w projekcie była oparta na ścisłej współpracy, uczniowie z trudnościami w nauce oraz z niepełnosprawnościami mieli pełną możliwość bycia włączonym. Współpraca z uwagi na okres pandemii Covid-19 była prowadzona zarówno w sposób wirtualny (tzw. blended mobilities) oraz stacjonarny przy intensywnym wykorzystaniu platformy eTwinning oraz strony internetowej projektu #ourerasmus.eu. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili szkoły swoich partnerów w Hiszpanii, Finlandii i Grecji.

Zapraszamy do obserwowania projektu na Facebooku oraz na stronie internetowej szkoły:

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa