5 czerwca 2018

Festyn edukacyjno-rekreacyjny „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele

W dniu 19 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00, na „Błoniach nad Wartą” (w rejonie mostu żelaznego) planowane jest przeprowadzenie przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, pod patronatem Wojewody Lubuskiego, festynu edukacyjno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży szkół województwa lubuskiego pod hasłem „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W trakcie festynu poprzez konkursy, zabawy oraz pogadanki prowadzone przez przedstawicieli służb takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Patrol Rozminowania, Straż Miejska oraz instytucji takich jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne przypomniane zostaną zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Festyn wzbogacony będzie pokazami działania zawodowych służb ratowniczych, oraz pokazami sprzętu i wyposażenia. Ponadto będzie możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum „Spichlerz”.

Ze względu na przygotowane atrakcje oraz właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do zbliżających się wakacji zachęcamy szkoły do udziału w tym przedsięwzięciu.

Zainteresowane festynem szkoły proszę aby zgłaszały akces udziału w imprezie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim celem dokonania ustaleń organizacyjnych (tel. 95 711 52 71 lub 95 728 87 77).

 

Załączniki

PLAKAT
Data: 2018-06-06, rozmiar: 372 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa