5 czerwca 2018

Festyn edukacyjno-rekreacyjny „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, Nauczyciele

W dniu 19 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00, na „Błoniach nad Wartą” (w rejonie mostu żelaznego) planowane jest przeprowadzenie przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, pod patronatem Wojewody Lubuskiego, festynu edukacyjno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży szkół województwa lubuskiego pod hasłem „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

W trakcie festynu poprzez konkursy, zabawy oraz pogadanki prowadzone przez przedstawicieli służb takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Patrol Rozminowania, Straż Miejska oraz instytucji takich jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne przypomniane zostaną zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Festyn wzbogacony będzie pokazami działania zawodowych służb ratowniczych, oraz pokazami sprzętu i wyposażenia. Ponadto będzie możliwość bezpłatnego zwiedzenia Muzeum „Spichlerz”.

Ze względu na przygotowane atrakcje oraz właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do zbliżających się wakacji zachęcamy szkoły do udziału w tym przedsięwzięciu.

Zainteresowane festynem szkoły proszę aby zgłaszały akces udziału w imprezie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim celem dokonania ustaleń organizacyjnych (tel. 95 711 52 71 lub 95 728 87 77).

 

Załączniki

PLAKAT
Data: 2018-06-06, rozmiar: 372 KB