25 maja 2018

Konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”

21 maja 2018 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego, Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego  Kuratora Oświaty, Ewę Rawę we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Patronat medialny nad konferencją objęła TVP3 – Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Radio Zachód.

Zaproszenie do udziału w konferencji przejęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Kurzępa, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastian Pieńkowski, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Jacek Wójcicki, Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Krzysztof Kielec, Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ryszard Wasiłek, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Sławomir Zawada, a także pracodawcy, przedstawiciele środowiska pracodawców,  dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek kształcących w zawodach oraz ich organów prowadzących.

Pni Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przybliżyła słuchaczom sytuację na rynku pracy. Zwróciła uwagę na zawody deficytowe oraz konieczność kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Pani Marzena Machałek Wiceminister Edukacji Narodowej w swoim wystąpieniu podkreśliła, że ranga szkolnictwa zawodowego rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły dającej konkretny zawód. Już od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepiać, a następnie na kolejnych etapach edukacyjnych rozwijać i wzmacniać etos pracy. Ważnym jest, aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Sprzyjać temu ma zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pracowników.

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa przedstawiła strukturę kształcenia zawodowego w województwie lubuskim, podkreślając role organów prowadzących w kształtowaniu rynku edukacyjnego.

Podczas konferencji uczestnicy dyskutowali o sytuacji na rynku pracy, kierunkach rozwoju kształcenia zawodowego oraz roli i formach współpracy szkół, pracodawców i organów prowadzących. Prelegenci poruszyli następujące tematy:

  • „Kreowanie współpracy ze szkołami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” – Krzysztof Kielec, Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
  • „Zawodowcy w Gorzowie” – współpraca gorzowskich szkół z rynkiem pracy – Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Renata Pliżga Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
  • Rola mediów w promocji szkolnictwa branżowego – Robert Jałowy, Dyrektor TVP3

Oddział w Gorzowie Wlkp.,

  • Pracodawca jako nauczyciel – Paweł Salamon, Szef Kuchni Restauracji Smolarnia, pracownik Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać prowadzący zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego;
  • Kształtowanie kluczowych umiejętności na rynku pracy – Małgorzata Kaźmierczak-Dubaj,  Dyrektor ICT Poland.

W ramach panelu dyskusyjnego przeprowadzonego przez Pana Wojciecha Turczyńskiego, dziennikarza TVP3, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie współpracy wymienili się przedstawiciele szkół, pracodawców i organów prowadzących:

  • branża logistyczna: przedstawiciele Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie: Pan Witold Butkiewicz, wicedyrektor oraz Krzysztof Jacniacki, doradca zawodowy, Robert Świergiel dyrektor firmy Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k. w Sulęcinie,
  • branża mechaniczna – Grzegorz Königsberg, dyrektor CKZiU „Elektryk”, Agnieszka Tront – Stefańczuk, Dyrektor Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o w Nowej Soli, Bogumiła Sadowa Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Powiatu Nowosolskiego,
  • branża budowlana – Małgorzata Ragiel, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, Bartłomiej Grzelak Prezes Zarządu ABG Sp. z o.o. w Zielonej Górze (firma świadcząca usługi geodezyjne), Jarosław Skorulski Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Podsumowaniem panelu dyskusyjnego był wniosek, że szkolnictwo zawodowe należy promować już od najniższego szczebla kształcenia, edukować w tym zakresie rodziców, a szczególną rolę powinny pełnić media. Tylko badanie rynku pracy i ścisła współpraca są gwarancją dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.  Na rynku pracy coraz bardziej rośnie znaczenie tzw. kompetencji miękkich. Są to umiejętności potrzebne w każdym zawodzie.

Kolejnym punktem pobytu Pani Wiceminister Marzeny Machałek była wspólna wizyta z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewą Rawą i władzami samorządowymi w Zespole  Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wlkp., podczas którego szkoła zaprezentowała osiągnięcia wpisujące się w reformę szkolnictwa zawodowego. Następnie udała się do zakładu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Gorzowie Wlkp., które jest największym w regionie przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Wzięła również udział w debacie z udziałem młodzieży na temat realizacji zajęć praktycznych u pracodawcy. Tutaj także doszło do podpisania porozumienia pomiędzy władzami PGE, organem prowadzącym reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i Zespołem Szkół Elektrycznych im. majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wlkp. Obecna była również Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przeprowadzone przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji priorytetów działań państwa, w zakresie wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego. Konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” to kolejny krok podjęty przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w kierunku promowania szkół zawodowych i ich współpracy z pracodawcami,  instytucjami naukowymi i gospodarczymi oraz inspirowania działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, w tym kształcenia dualnego i realizacji staży u pracodawców.

Działania ukierunkowane na promocję kształcenia zawodowego w województwie lubuskim doprowadziły do wyrównania w bieżącym roku szkolnym zainteresowania ze strony rodziców i dzieci pomiędzy liceami ogólnokształcącymi i technikami. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego wybieralność szkół zawodowych wzrosła o 2%. W wyniku podejmowanych inicjatyw w obszarze szkolnictwa zawodowego, obserwujemy powolne jego odradzanie się.

 

https://gorzow.tvp.pl/37297175/wspolpraca-szkol-zawodowych-i-przedsiebiorstw-jest-niezbedna

http://www.zachod.pl/pge-bedzie-wspolpracowalo-z-gorzowskim-elektrykiem/