6 marca 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

21 marca jest Dniem Nowych Technologii w Edukacji. Z tej okazji Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs skierowany do szkół. Celem konkursu jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. W związku z powyższym zachęcam Państwa do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce.

Do udziału w przedsięwzięciu organizatorzy zapraszają szkoły, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Aby zgłosić swój projekt, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://men.gov.pl/dnte
i przesłać zgłoszenie w terminie do 18 marca 2018 r.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej wybierze najciekawsze pomysły, które zostaną nagrodzone.

Patronat nad inicjatywą objął European Schoolnet, europejska sieć 34 ministerstw edukacji.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w cennym przedsięwzięciu

Lubuski Kurator Oświaty

/-/ Ewa Rawa

 

 

Załączniki

Regulamin
Data: 2018-03-06, rozmiar: 45 KB
Plakat informacyjny
Data: 2018-03-06, rozmiar: 1 MB