14 czerwca 2021

Działania szkół i placówek województwa lubuskiego ukierunkowane na wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Zgodnie z decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przystępują do badań dotyczących wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.  Celem badań jest określenie i ocena  działań szkół i placówek województwa lubuskiego, podejmowanych w zakresie wsparcia udzielanego uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. W oparciu   o wyniki ankiety, opracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz zaplanowane formy wsparcia dyrektorów szkół i placówek.  Badaniem objętych  zostanie 100% szkół i placówek znajdujących się w nadzorze Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zwracamy się zatem z prośbą  do Szanownych Państwa Dyrektorów szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych o wypełnienie ankiety zamieszczonej w Systemie ankiet Kuratorium Oświaty. Ankiety będą dostępne do 30 czerwca  2021 r. do godz. 15.00.

 

ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko