6 grudnia 2012

„Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski” – szkolenie

otwarta szkolaOśrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”, realizowane w ramach projektu „Otwarta Szkoła –System Wsparcia Uczniów Migrujących”.

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów i nauczycieli szkół w Polsce.Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszenia (dostępna na stronie: powroty.otwartaszkola.pl) i przesłanie zgłoszenia faksem na nr +48228538702 lub drogą mailową na adres katarzyna.pietrzyk@otwartaszkola.pl do dnia 11.12.2012 r. do godz.16.00. Przyjęcie osoby na szkolenie będzie potwierdzone w ciągu dwóch godzin od otrzymania zgłoszenia.

 

Oryginały wszystkich dokumentów ( zgłoszenie udziału, oświadczenie oraz dane uczestników) należy dostarczyć w trakcie rejestracji w dniu szkolenia.

 

Szkolenie jest jednodniowe. Termin szkolenia ( 12 lub 13 grudnia) zależy od grupy szkoleniowej, do jakiej uczestnik zostanie zakwalifikowany. Można zaznaczyć preferowany termin szkolenia. Miejsce szkolenia –Warszawa. Dokładna data, adres szkolenia oraz jego szczegółowy program zostaną przesłane Państwu pocztą e-mailową na adres mailowy podany na zgłoszeniu.Organizatorzy zapewniają zajęcia ze specjalistami, materiały szkoleniowe, posiłki. Możliwy jest także zwrot kosztów przejazdu w wysokości ceny biletu PKP drugiej klasy. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Załączniki

Pismo przewodnie

Zgłoszenie

Zgłoszenie