12 września 2012

„Dobry jak chleb” projekt dofinansowania posiłków.

alt

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja do składania wniosków o środki na dożywianie.

 

Podstawą otrzymania dofinansowania jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 29.09. 2012 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku).Wniosek można pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.pfpd.org i przesłać na adres biura:

 

PFPD ”Maciuś”

ul. I Armii Wojska Polskiego 28

81 – 383 Gdynia