29 marca 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

menPoniżej przedstawiamy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, o którym mowa w art. 85w ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2016, poz. 1379 z późn. zm.)


Od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy Karta Nauczyciela, wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

 

1)      ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej /SIO/), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;

 

2)      nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

 

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:


a) informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;


b) komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku, który można wysłać po wypełnieniu w postaci papierowej – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.


W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO można napisać do Centrum Informatycznego Edukacji strefa@cie.men.gov.pl lub zadzwonić na infolinię (22) 11 65 100.