27 marca 2017

Nowa podstawa programowa – konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli

wom gorzowSzanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa lubuskiego

W związku z wdrażaniem podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 proszę Państwa Dyrektorów o oddelegowanie nauczycieli na konferencje informacyjno-szkoleniowe. Spotkania poprowadzą, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji, konsultanci i doradcy metodyczni z trzech publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli: Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze. Zapisy na konferencje wymagają rejestracji elektronicznej na stronie wybranego ośrodka. Szczegółowy harmonogram konferencji znajduje się w załącznikach.

Łączę wyrazy szacunku,
Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki:

Harmonogram szkoleń SODiD w Zielonej Górze

Harmonogram szkoleń ODN w Zielonej Górze

Harmonogram szkoleń WOM w Gorzowie Wielkopolskim