Kategoria: Awans zawodowy

27 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja letia 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy   Informujemy, że akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja letnia 2018, będą rozdawane dyrektorom szkół i placówek na Naradach dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Akty, które nie zostały odebrane na ww. naradach będą do odbioru w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  Delegaturze KO w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu,
25 kwietnia 2018

Awans Zawodowy 2018

men2
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013  r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.     W związku z powyższym dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego musi uwzględniać:   1.