Kategoria: Awans zawodowy

23 października 2018

Awans zawodowy – postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo Weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Zaczyna również obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).