Kategoria: Olimpiady,trunieje i inne konkursy

18 kwietnia 2019

Fundacja ING Dzieciom – Turnusy Uśmiechu

Szanowni Państwo Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami. Na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.
17 kwietnia 2019

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00, w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10. Etap wojewódzki konkursu obejmuje przeprowadzenie testu przygotowanego przez organizatora. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
12 kwietnia 2019

Korekta wyników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza 2018/2019

W związku z błędem w kluczu odpowiedzi oraz odwołaniami uczniów od oceny Wojewódzka Komisja Konkursowa woj. lubuskiego dokonała ponownej oceny wszystkich prac. Wyniki ponownie zostały przekazane do sekretariatu konkursu. Stosowną korektę wykonano również na stronie kuratorium. Proszę zapoznać się z wynikami.  
10 kwietnia 2019

II edycja ogólnopolskiej akcji „serce Kapsuły Czasu”

Fundacja TWORZYMY KRAKÓW jest organizatorem II edycji ogólnopolskiej akcji „Serce Kapsuły Czasu”. Przedsięwzięcie o wymiarze konkursu literackiego i plastycznego adresowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej na terenie wszystkich województw. Jego celem jest stworzenie przez uczestników dzieł literackich i plastycznych, które stanowić będą „Serce” powstającej w Krakowie, ogólnopolskiej kapsuły czasu. Zadanie konkursowe brzmi:” Podróż wyobraźnią w przyszłość. Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat? Opowiedz o tym dowolną techniką plastyczną lub literacką!” W pierwszej edycji konkursu wzięło udział blisko 2 000 uczestników i przeszło 500 szkół z całej Polski.
8 kwietnia 2019

II MIĘDZYSZKOLNA GRYWALIZACJA EKOLOGICZNA „Jak dbam, tak mam” 2019

Szanowni Państwo Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., serdecznie zaprasza uczniów czwartych klas szkół podstawowych z województwa lubuskiego do udziału w Międzyszkolnej grywalizacji ekologicznej „Jak dbam, tak mam” 2019 pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny składające się z pięciu uczniów oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich szkół. Załączniki MIĘDZYSZKOLNA GRYWALIZACJA EKOLOGICZNA Data: 2019-04-08, rozmiar: 107 KB
8 kwietnia 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji

Logo_policji_i_woj_lubuskiego
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji. Prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do jednostki Policji najbliższej miejscu zamieszkania uczestnika konkursu w terminie do 19 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub  osobistego dostarczenia do jednostki). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne w załączonym Regulaminie,
8 kwietnia 2019

Konkurs literacki „Popisz się talentem”.

W imieniu wydawnictwa Nowa Era zapraszamy do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Załączniki regulamin Popisz się talentem - 2019 Data: 2019-04-08, rozmiar: 40 KB
8 kwietnia 2019

III Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej , który odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mdkkielce.pl Załączniki karta Data: 2019-04-08, rozmiar: 371 KB regulamin Data: 2019-04-08, rozmiar: 248 KB Pobierz wszystkie pliki
1 kwietnia 2019

Wyniki etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza 2018/2019

Komisja Wojewódzka Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę” przeprowadziła 28 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp. etap wojewódzki Konkursu. Tytuł Laureata Konkursu uzyskali uczniowie, którzy zdobyli 80% punktów możliwych do zdobycia oraz finalisty uczniowie z 60% wynikiem.
29 marca 2019

V ogólnopolski konkurs „Tu powstała Polska”.

Informujemy, że rozpoczęła się V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych „Tu powstała Polska”. W tym roku konkurs poświęcony jest „Szlakowi Piastowskiemu”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Celem tegorocznej edycji jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim ze szczególnym uwzględnieniem obiektów leżących na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie reportażu na temat historii i nowego przebiegu Szklaku Piastowskiego.
26 marca 2019

VI edycja Konkursu CZYTANIE WARTE ZACHODU – wyniki zawodów II stopnia

Szanowni Państwo 20 marca br. zostały przeprowadzone pisemne zawody wojewódzkie VI Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU.
Przystąpiło do nich 91 uczniów. 25 spośród nich uzyskało co najmniej 35 punktów z 50 możliwych do zdobycia, tym samym kwalifikując się do finału (wyniki w załączeniu). Gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom. Szczegółowe informacje na temat organizacji zawodów finałowych, które odbędą się 29 kwietnia br.
22 marca 2019

Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzny „(Pod)różne historie”

mdk bialystok
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku organizuje Ogólnopolski konkurs literacko – fotograficzny „(Pod)różne historie”. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży  z całego kraju, zajmujących się amatorsko fotografowaniem oraz tworzeniem utworów pisanych prozą. Załączniki regulamin Data: 2019-03-22, rozmiar: 1 MB
22 marca 2019

XIX Ogólnopolski Konkurs Papieski „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Komenda Główna OHP w Warszawie, Małopolska Komenda Wojewódzka OHP oraz Hufiec Pracy w Wadowicach zapraszają do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim  „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Załączniki Regulamin konkursu Data: 2019-03-22, rozmiar: 3 MB
22 marca 2019

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

PTTK
W imieniu PTTK – Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach  zapraszamy do udziału w XLVII  Ogólnopolskim Młodzieżowym  Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.   W dniu 03.04.2019 r. w Żarach odbędą się eliminacje wojewódzkie.   Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty   Szczegóły w załączonym Regulaminie oraz na stronie internetowej oddziału www.zary.pttk.pl Załączniki regulamin Data: 2019-03-22, rozmiar: 77 KB