Kategoria: Olimpiady,trunieje i inne konkursy

22 października 2021

Konkurs na warsztaty edukacyjne GAZ-SYSTEM S.A. 2021.

Zaproszenie do udziału w konkursie. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach wybranych gmin, w obrębie których znajdują się oraz realizowane są inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. Załączniki Lista gmin kwalifikujących się do udziału w warsztatach edukacyjnych 2021_GAZ SYSTEM SA Data: 2021-10-22, rozmiar: 84 KB Regulamin - Konkurs Poster na temat gazu ziemnego_2021_10-14 Data: 2021-10-22, rozmiar: 2 MB Pobierz wszystkie pliki
20 października 2021

„Ekowyzwanie na październik” konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Herlitz zaprasza szkoły do konkursu #ekowyzwanie i stawia na edukację ekologiczną. Uczniowie mają cały październik na wzięcie udziału w konkursie. Dla klas, które podejmą wyzwanie, czekają nagrody gwarantowane – zeszyty wykonane z papieru z recyklingu. W pierwszej edycji #ekowyzwania, w 2020 roku, ponad 1000 uczniów wysprzątało niemal 100 miejsc w całej Polsce i zebrało ponad tonę śmieci.
15 października 2021

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Załączniki regulamin-konkursu-retorycznego-1 Data: 2021-10-15, rozmiar: 8 MB cele-i-ogolnopolskiego-konkursu-retorycznego Data: 2021-10-15,
14 października 2021

44. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa Kalisz 2022

SCHOLA CANTORUM to już 43 lata tradycji muzyki dawnej w najstarszym mieście Polski, Kaliszu. To jednocześnie rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży oraz innych uczestników poprzez praktyczne zapoznanie z zabytkami kultury muzycznej dawnych epok, ale także prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej oraz inspiracja poszukiwań repertuarowych i doskonalenie poziomu wykonawczego muzyki dawnej.
14 października 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?, który został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Przełożonego Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie Tematem prac literackich i plastycznych powinny być słowa św. Wincentego Pallottiego  Odwagi! Działajmy, działajmy… Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro,
14 października 2021

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Załączniki Regulamin_konkursu Data: 2021-10-14, rozmiar: 614 KB Ogloszenie_konkursowe Data: 2021-10-14, rozmiar: 294 KB Pobierz wszystkie pliki
12 października 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji wydarzenia „CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania”

Zapraszamy do Konkursu na najciekawsze wydarzenie, organizowane w dniach 9–24 października 2021 r., podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania. W konkursie mogą wziąć udział: przedszkola; szkoły podstawowe; szkoły ponadpodstawowe i placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: zgłoszenie przez przedszkole,
12 października 2021

Konkurs TVP „You Can Dance – Nowa Generacja”

„You Can Dance – Nowa Generacja” to rodzinny program propagujący taniec, w którym uczestniczą uzdolnione dzieci w wieku 8-13 lat. W ramach działań edukacyjnych TVP zorganizowała konkurs dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Polsce, nawiązujący bezpośrednio do tego programu. Głównym celem konkursu jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci. Minister Edukacji
i Nauki objął tę inicjatywę patronatem honorowym.
5 października 2021

„Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

Fundacja „Dbam o Mój z@sięg” w Gdańsku rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjny „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, którego celem jest łączenie szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami,
a także instytucjami. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
5 października 2021

Rada Dzieci i Młodzieży – trwa nabór

Informujemy, że nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki został przedłużony do 29 października 2021 r. 30 września 2021 r. zakończyła się V kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należało wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian,