Kategoria: Zarządzenia kuratora

4 kwietnia 2017

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 17/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek     Załączniki Z 2017-017 - procedura opiniowania arkuszy - załącznik nr 3 - negatywna opinia LKO Data: 2017-04-13, rozmiar: 196 KB Zarządzenie Data: 2017-04-04, rozmiar: 244 KB Z 2017-017 - procedura opiniowania arkuszy - załącznik nr 1 - wykaz kadry pedagogicznej Data: 2017-04-04,
28 lutego 2017

ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 lutego 2017 r.

logo ko
ZARZĄDZENIE Nr 13/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018  
29 sierpnia 2013

Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 362/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
19 stycznia 2012

Procedura zamawiania podręczników dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego

§ 1. Podstawa prawna: art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).   § 2. Procedurę ustala się w celu ujednolicenia zasad zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz niesłyszących i słabo słyszących.