Kategoria: Zarządzenia kuratora

6 października 2020

ZARZĄDZENIE  NR 363/2020 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których poszczególni wizytatorzy wykonują czynności

ZARZĄDZENIE  NR 363/2020
LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których poszczególni wizytatorzy wykonują czynności. Załączniki Z 2020-363 - załącznik a Data: 2020-10-06, rozmiar: 827 KB Treść zarządzenia Data: 2020-10-06, rozmiar: 32 KB Z 2020-363 - załącznik b Data: 2020-10-06, rozmiar: 434 KB Pobierz wszystkie pliki
19 kwietnia 2019

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzeniem Nr 23/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek została wprowadzona procedura dotycząca opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020 i kolejne lata. Procedura uwzględnia zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz.
6 marca 2019

Zarządzenie Nr 14/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa lubuskiego.

Zarządzenie Nr 14/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia procedury wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa lubuskiego. Załączniki Załącznik do procedury. Data: 2019-03-07, rozmiar: 22 KB Procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa lubuskiego. Data: 2019-03-07, rozmiar: 19 KB Zarządzenie Nr 14/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2019-03-07, rozmiar: 29 KB Pobierz wszystkie pliki
3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Załączniki Zarządzenie Data: 2018-04-03, rozmiar: 17 KB Załącznik - Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek Data: 2018-04-03, rozmiar: 26 KB Pobierz wszystkie pliki
3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Załączniki Załącznik: Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli w trybie działań doraźnych, w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-04-03, rozmiar: 122 KB Zarządzenie Data: 2018-04-03, rozmiar: 29 KB Pobierz wszystkie pliki
29 stycznia 2016

Zarchiwizowane: Zarządzenie  Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych

logo ko
Zarządzenie  Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017
29 sierpnia 2013

Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 362/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
19 stycznia 2012

Procedura zamawiania podręczników dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego

§ 1. Podstawa prawna: art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).   § 2. Procedurę ustala się w celu ujednolicenia zasad zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz niesłyszących i słabo słyszących.