Kategoria: Zarządzenia kuratora

5 września 2023

Zarządzenie Nr 399/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawie dodawania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych do określonego przez lubuskiego kuratora oświaty wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Załączniki Z 2023-399 - procedura wpisywania zawodów do wykazu zawodów wiedzy - zał Data: 2023-10-12, rozmiar: 78 KB Zarządzenie LKO nr 399 2023 Data: 2023-09-05, rozmiar: 209 KB Pobierz wszystkie pliki
3 marca 2021

Zarządzenie w sprawie procedury postępowania w sprawie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty i powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki zał.1 Data: 2021-03-03, rozmiar: 16 KB zał.4 Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB zał.5 Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB zał.6 Data: 2021-03-03, rozmiar: 22 KB ZARZĄDZENIE NR 8/2021 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 lutego 2021 r. Data: 2021-03-03, rozmiar: 18 KB zał.2 Data: 2021-03-03, rozmiar: 19 KB zał.3 Data: 2021-03-03,
2 marca 2021

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty i powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Załączniki ZARZĄDZENIE NR 8/2021 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 lutego 2021 r.
6 października 2020

ZARZĄDZENIE  NR 363/2020 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których poszczególni wizytatorzy wykonują czynności

ZARZĄDZENIE  NR 363/2020
LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których poszczególni wizytatorzy wykonują czynności. Załączniki Z 2020-363 - załącznik a Data: 2020-10-06, rozmiar: 827 KB Treść zarządzenia Data: 2020-10-06, rozmiar: 32 KB Z 2020-363 - załącznik b Data: 2020-10-06, rozmiar: 434 KB Pobierz wszystkie pliki
19 kwietnia 2019

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek

Zarządzeniem Nr 23/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek została wprowadzona procedura dotycząca opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020 i kolejne lata. Procedura uwzględnia zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz.
3 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach wynikających z zakresu zadań Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Załączniki Załącznik: Procedura w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli w trybie działań doraźnych, w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2018-04-03, rozmiar: 122 KB Zarządzenie Data: 2018-04-03, rozmiar: 29 KB Pobierz wszystkie pliki
19 stycznia 2012

Procedura zamawiania podręczników dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego

§ 1. Podstawa prawna: art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).   § 2. Procedurę ustala się w celu ujednolicenia zasad zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz niesłyszących i słabo słyszących.