Kategoria: Komunikaty MEN

23 września 2015

Konferencja pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”

men2
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa:   - przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
- dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców,
- przedstawicieli rad rodziców,
- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni   na ogólnopolską konferencję pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”, która odbędzie się
w Warszawie w dniu 2 października 2015 r. w godz. 10.00-15.00 (Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24 - sala Galaxy I,I piętro).
31 lipca 2015

Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa

men2
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Dyrektorzy gimnazjów   Przekazujemy w załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, które przysługuje uczniom klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy I gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i bieżące monitorowanie realizacji tego zadania. Jednocześnie prosimy dyrektorów szkół, którzy nie złożyli jeszcze do swojego organu prowadzącego informacji niezbędnych do uruchomienia dotacji celowej,  o jak najszybsze dopełnienie tej czynności.
16 lipca 2015

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – skierowania na badania lekarskie wydawane przez szkoły

men2
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek realizujących kształcenie zawodowe
województwa lubuskiego  

Przekazujemy list Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego, który dotyczy skierowań na badania lekarskie, wydawanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe kandydatom do klas pierwszych oraz informacji, które takie skierowanie powinno zawierać, aby lekarz medycyny pracy mógł rzetelnie ocenić możliwość podjęcia przez ucznia nauki w danym zawodzie.
30 czerwca 2015

Ankiety dotycząca funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych

men2
Szanowni PaństDyrektorzy szkół podstawowych,

przekazujemy w załączeniu list Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, która zwróciła się do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach.   Aby wypełniać ankietę, dyrektorzy szkół logują się do portalu SIO:  https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Wypełnione ankiety znajdują się na mapie szkół: http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol .
22 czerwca 2015

Informacja dla organów prowadzących szkoły –  Program Rządowy „Książki naszych marzeń”

logo ko
Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
17 czerwca 2015

Poprawne uzupełnianie legitymacji szkolnych zgodnie z nowelizacją przepisów. Zakaz pobierania opłat za wydanie świadectw szkolnych.

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego   Uprzejmie przypominamy o konieczności uzupełnienia legitymacji szkolnych, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 13) , który stanowi: „w legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”,
3 kwietnia 2015

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

 Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska: ·         nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I; ·         nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I; ·         nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I; ·         nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I; ·         nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej Bruksela I.
16 stycznia 2015

Bezpieczna Woda – materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dla dzieci i młodzieży, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłosiło trzecią edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda", która poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych.
24 grudnia 2014

„Wypadki na drogach –  porozmawiajmy” – akcja społeczna

men2
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem  http://men.gov.pl/index.php/1723-wypadki-na-drogach-porozmawiajmy-list-z-okazji-jubileuszowej-edycji-akcji-spolecznej zostały opublikowane informacje związane z piątą edycją akcji społecznej „Wypadki na drogach -  porozmawiajmy” organizowaną przez Stowarzyszenie „Droga i bezpieczeństwo”.  
9 grudnia 2014

Nauczyciele poloniści i nauczania początkowego – rekrutacja do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji

ore
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji na rok szkolny 205/2016.