Kategoria: Komunikaty kuratora

13 września 2017

Bezpieczeństwo uczniów na drodze

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego doposażenia dzieci ze szkół i przedszkoli w kamizelki odblaskowe zakupione ze środków finansowych WORD. Oferta otrzymania kamizelek odblaskowych dotyczy uczniów/wychowanków szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  z terenów wiejskich oraz małych miejscowości województwa lubuskiego. Załączniki wniosek przedszkola Data: 2017-09-13, rozmiar: 231 KB wniosek szkoły podstawowe Data: 2017-09-13, rozmiar: 231 KB Pobierz wszystkie pliki
8 września 2017

Funkcjonowanie Rad Rodziców w szkołach i przedszkolach.

rodzice szkole
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wsparcie rodziców w tworzeniu na terenie kierowanych przez Państwa szkół – rad rodziców zgodnie z art. 83 ust 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe i wspieranie ich we wszelkich dalszych działaniach. Załączniki List do dyrektorów 2017 r Data: 2017-09-08, rozmiar: 154 KB Folder Rodzice w szkole Data: 2017-09-08,
7 września 2017

Inauguracja Roku szkolnego 2017/2018 w województwie lubuskim

Dnia 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Nojiego w Drezdenku powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Drezdenku odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość w szkole poprzedzona zastała Mszą Świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. bpa Tadeusza Lityńskiego w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku.
31 sierpnia 2017

Rekrutacja do Programu poprawy efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowani Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazjów rozpoczęliśmy rekrutację szkół do Programu poprawy efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego. Do udziału w programie zapraszamy szkoły podstawowe, szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, gimnazja, w których wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego w ostatnich trzech latach są niezadawalające oraz te, które pragną podnieść jakość kształcenia uczniów oraz jakość pracy szkoły, a w szczególności: – wykorzystać samoocenę skuteczności pracy szkoły do planowania jej rozwoju;
29 sierpnia 2017

Przepisy ruchu drogowego – zajęcia dla uczniów (materiał z narady dotyczący zajęć BRD)

Wychodząc naprzeciw trudnościom, na które napotyka młodzież w uzyskaniu prawa jazdy kat. AM i w związku z tym powszechnie jeździ motorowerami bez uprawnień, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, w uzgodnieniu z Lubuskim Kuratorem Oświaty, podjął inicjatywę organizowania zajęć dla młodzieży, których celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Proszę Państwa dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o zapoznanie się z kartą informacyjną projektu i w miarę możliwości o udział. Załączniki Karta informacyjna zajęcia BRD Data: 2017-08-31,
24 maja 2017

Program Pajacyk- nabór wniosków na rok szkolny 2017/2018

polska akcja humanitarna
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Wnioski można składać do 10 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), należy wypełnić załączony poniżej formularz i przesłać na adres Polskiej Akcji Humanitarnej (ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń) lub skorzystać z formularza dostępnego online: http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia . Fundacja skontaktuje się z placówkami,
12 maja 2017

Konferencja z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Kołem Gorzowskim i Kołem Zielonogórskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, która odbędzie się 19.05.2017 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (ul. Chopina 52). Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego,  JM. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  
28 kwietnia 2017

Informacja o naborze na projekty regularne w ramach 3. Osi Priorytetowej PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż 3 lipca 2017r. rozpocznie się kolejny nabór na projekty regularne w ramach 3. Osi Priorytetowej Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 – Edukacja transgraniczna. Celem działań prowadzonych w ramach tej osi priorytetowej jest rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej, dopasowanej do potrzeb wspólnego rynku pracy. Spowoduje to wzrost kompetencji i mobilności uczniów, studentów i absolwentów.
10 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo 25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.  Ministerstwo zaprasza do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową.
6 kwietnia 2017

Oświadczenie

logo_LKO
Dnia 20 marca 2017 r. wpłynęło do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu z prośbą o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie jednego z zatrudnionych w szkole nauczycieli. W piśmie dyrektor szkoły informuje o możliwości uchybienia godności zawodu i obowiązkom nauczyciela, „polegającym na prezentowaniu w mediach społecznościowych wypowiedzi pełnych agresji, nienawiści i osądów osób, kościoła katolickiego i władz państwowych (…)”. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające,
3 kwietnia 2017

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że obecnie w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dyrektorzy szkół i placówek w arkuszach organizacyjnych powinni uwzględniać ramowe plany nauczania dla tej grupy uczniów  na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. 
24 marca 2017

Zagrożenia i negatywne oddziaływania gier komputerowych

alt
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa lubuskiego     W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, w tym szczególnie o stwierdzonych wśród uczniów przypadkach samookaleczeń pod wpływem gry „Niebieski Wieloryb”, bardzo proszę Państwa Dyrektorów o zainteresowanie się tematem i podjęcie działań zmierzających do uświadomienia uczniom oraz ich rodzicom zagrożeń wynikających z korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, bez kontroli dorosłych.
27 lutego 2017

Niewybuch w szkole

Proszę Państwa dyrektorów o upowszechnienie wiedzy dotyczącej zachowania się uczniów w przypadku znalezienia niewybuchów oraz poinformownie kadry o sposobie zachowania się w przypadku przyniesienia przez ucznia niewybuchu do szkoły - co nie powinno mieć miejsca.