Kategoria: Konferencje i narady

21 września 2023

V Ogólnopolski Kongres „Wychowanie trwa wiecznie”

Fundacja Życie oraz Akademia Jagiellońska serdecznie zapraszają na V Ogólnopolski Kongres „Wychowanie trwa wiecznie”, który odbędzie się w terminie 26-28 wrzesień br. Problematyką tegorocznego kongresu będzie wychowanie w cyfrowym świecie. Załączniki V Kongres_plakat Data: 2023-09-21, rozmiar: 448 KB V Kongres_konkurs Data: 2023-09-21, rozmiar: 519 KB Pobierz wszystkie pliki
7 września 2023

Konferencja naukowa pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zapraszają na drugą już międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Konferencja skierowana jest do lekarzy psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i  przedstawicieli innych specjalności, zainteresowanych problematyką psychiatrii dzieci i młodzieży. System opieki psychiatrycznej i psychologicznej nie w pełni zaspokaja lawinowo rosnących potrzeb dzieci i młodzieży w kryzysie. Jest to problem nie tylko Polski,
5 września 2023

Konferencja nauczycieli języków obcych z okazji Europejskiego Dnia Języków

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze serdecznie zaprasza nauczycieli języków obcych na doroczną wojewódzką konferencję. W tym roku tematem konferencji będzie: Współpraca Międzynarodowa Szkół efektywnym sposobem na rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli w województwie lubuskim. Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest edukowanie i inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych aktywności służących podnoszeniu jakości nauczania języków obcych oraz własnego rozwoju zawodowego poprzez wskazywanie pożądanych kierunków działań oraz przykładów dobrej praktyki zawodowej. Konferencja odbędzie się 29 września 2023 roku,
31 sierpnia 2023

Podsumowanie narad Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek województwa lubuskiego

W dniach 25 – 30 sierpnia 2023 r. odbyły się narady Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa lubuskiego. Podczas narad przedstawione zostały m.in. wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2022/2023, działania Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach poprawy efektów kształcenia oraz organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.
Podczas narady w dniu 25 sierpnia 2023 r z dyrektorami szkół ponadpodstawowych spotkał się Minister Edukacji i Nauki prof.
17 maja 2023

Szkolenie stacjonarne pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

ore
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, uprzejmie informujemy, że Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77). Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu,
20 kwietnia 2023

Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? – materiały po konferencji

13 kwietnia 2023 r. dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w zorganizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty konferencji pn. Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? Celem konferencji było podniesienie świadomości i kompetencji dyrektorów szkół w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. Podczas spotkania  poruszone zostały tematy:  Bezpieczeństwo uczniów w dokumentacji szkolnej; Co należy wiedzieć o przemocy rówieśniczej, aby skutecznie działać? Reagowanie na przemoc rówieśniczą z perspektywy osób dorosłych.
5 kwietnia 2023

Narady z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W dniach od 27 marca 2023 r.- 4 kwietnia 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim, Delegaturze KO w Zielonej Górze i Terenowych Zespołach Wizytatorów w Sulęcinie, Międzyrzeczu i Żarach odbyły się narady wizytatorów z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego. Podczas spotkań omawiano sprawy związane  z  przygotowaniem uczniów do egzaminu zewnętrznego w kontekście  odpowiedzialności dyrektora szkoły, rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, zmiany w przepisach prawa oświatowego, przekazano  wskazówki związane z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkół i placówek.
30 września 2022

Szkolenie on-line dla pracowników placówek oświatowych w sprawie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u dziecka przebywającego w przedszkolu/szkole

Szanowni Państwo Lubuski Urząd Wojewódzki wraz z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza pracowników placówek oświatowych do wzięcia udziału w szkoleniu on – line, które będzie dotyczyło zasad postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego
u dziecka przebywającego w przedszkolu/szkole Szkolenie odbędzie się 27 października 2022 r. o godz. 10.00 z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Zapisy na szkolenie: (link) Prelegentem wykładu szkoleniowego będzie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie alergologii,
dr n.
23 lipca 2021

Narady z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w dniach 24-27 sierpnia 2021 r. odbędą się narady wizytatorów z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Dotyczyć one będą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w minionym roku szkolnym oraz organizacji roku szkolnego 2021/2022. Prosimy dyrektorów o udział w naradach. W załączeniu szczegółowy harmonogram narad, prezentacja oraz oferty lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli. Załączniki Prezentacja Data: 2021-09-09, rozmiar: 4 MB Oferta ONN w Zielonej Górze na rok szkolny 2021/2022 Data: 2021-08-27,

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa