Kategoria: Konferencje i narady

28 września 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole

rodzice szkole
Zapraszamy reprezentantów rad rodziców do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców pt. Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole, organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konferencja odbędzie się 28 października 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.     Załączniki 1. Zaproszenie na konferencję. Data: 2017-09-28, rozmiar: 314 KB
24 lutego 2017

Konferencja dla dyrektorów szkół realizujących „Program poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego”

logo LKO
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół realizujących
„Program poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego” Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 23 marca 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do dnia 15 marca 2017 r. wraz z propozycją prezentacji dobrej praktyki realizowanej w szkole pod numerami telefonów: Iwona Bydłowska – tel. 95 7255016 lub Jolanta Lipińska –
6 lipca 2016

Narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego

logo ko
Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek województwa lubuskiego   Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na naradę dotyczącą wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 oraz organizacji roku szkolnego 2016/2017.  Terminy i miejsca narad zamieszczone zostały w załączniku.   Prezentacje z narad:
9 lipca 2015

Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016

logo ko
 Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016. Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załącznikach.   
19 czerwca 2015

Konferencje dla dyrektorów lubuskich szkół i placówek oświatowych dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015

logo LKO
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015. Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załączniku.
21 lipca 2014

Harmonogram konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na temat organizacji roku szkolnego 2014/2015 – sierpień 2014 r.

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące organizacji roku szkolnego 2014/2015. Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załączniku.   Materiały z konferencji:  
11 czerwca 2014

Konferencje dla dyrektorów lubuskich szkół i placówek oświatowych dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego

logo LKO
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załączniku.     Załączniki:
13 maja 2014

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wsi województwa lubuskiego pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

logo ko
Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów lubuskich szkół podstawowych na wojewódzką konferencję podsumowującą wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie przygotowania lubuskich szkół do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.   Konferencja dla szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie wsi odbędzie się 27 maja 2014 r. o godz. 11 00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.   http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje 
13 maja 2014

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miast województwa lubuskiego pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.

logo ko
Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miast województwa lubuskiego pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.     Wojewoda Lubuski oraz Lubuski Kurator Oświaty zapraszają dyrektorów lubuskich szkół podstawowych na wojewódzką konferencję podsumowującą wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w zakresie przygotowania lubuskich szkół do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie pn. Jak zarządzać szkołą, aby sześciolatek odniósł sukces.   Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miast województwa lubuskiego odbędzie się 26 maja 2014 r. o godz. 11 00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107.   http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje
27 września 2013

Konferencja: „O jakości edukacji w szkołach podstawowych. Prezentacja modelu Małej Szkoły skutecznie rozwijającej umiejętności kluczowe uczniów”

Lubuski Kurator Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zapraszają dyrektorów/wicedyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z gmin wiejskich województwa lubuskiego (dwie osoby ze szkoły)  na konferencję  pn. „O jakości edukacji w szkołach podstawowych. Prezentacja modelu Małej Szkoły skutecznie rozwijającej umiejętności kluczowe uczniów”, która odbędzie się 30 października 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00 w  Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.      Na spotkaniu zostanie przedstawiony model funkcjonowania szkoły wypracowany w czasie 3 –
20 września 2013

Szkolenie: Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli.

logo ko
Informujemy Państwa Dyrektorów szkół, że szkolenie „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli” jest adresowane wyłącznie do następujących grup  odbiorców:   – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (radni oraz kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów, województwa) wykonujący zadania z zakresu oświaty; – dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli; –
27 maja 2013

Konferencja „Podnoszenie efektywności kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej”

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na konferencję  pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w  szkole ponadgimnazjalnej”, która odbędzie się 12 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.      Podczas spotkania przekazane zostaną informacje  dotyczące zmian wprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych, efektów kształcenia uczniów lubuskich szkół oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk.    Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o osobisty udział w konferencji dyrektora szkoły.
7 maja 2013

Konferencja „Dziecko sześcioletnie w szkole – dobre praktyki”

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn zaprasza dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych województwa lubuskiego na konferencję  pn. „Dziecko sześcioletnie w szkole – dobre praktyki”, która odbędzie się 21 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.      Podczas spotkania przekazane zostaną informacje  dotyczące zmian w zakresie edukacji szkolnej sześciolatka, metod pracy z sześciolatkiem w szkole oraz przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk szkół i przedszkoli w zakresie obniżenia wieku szkolnego.
14 marca 2013

„U Osterwy” o edukacji teatralnej

teatr juliusza osterwy
 13 marca 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się narada pt. Edukacja teatralna uczniów lubuskich szkół i placówek oświatowych, w której wzięło udział 262 dyrektorów oraz nauczycieli województwa lubuskiego. Narada zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz z gorzowskim Teatrem.   Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom sposobów wykorzystania istniejących możliwości pracy z uczniami w zakresie edukacji teatralnej, zaprezentowanie  projektu edukacji teatralnej U Osterwy realizowanego przy współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz prezentacja dotychczasowych działań szkół.