Kategoria: Funkcje i prawo

25 czerwca 2018

Prawa właściciela danych osobowych

Ochrona osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, jest jednym z praw podstawowych.  Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Załączniki Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych praw Data: 2018-06-25, rozmiar: 475 KB
18 czerwca 2018

Administrator i inspektor danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim jest Mariusz Biniewski Lubuski Kurator Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 957208412. Inspektorem ochrony danych Lubuskiego Kuratora Oświaty jest Julian Szambelan tel. 95 725 50 22, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Inspektor udziela informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych. Załączniki Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Data: 2018-06-18, rozmiar: 154 KB Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia Data: 2018-06-18,