9 maja 2018

Być wiernym Ojczyźnie mej

Szkoła Podstawowa w Lipkach wpisuje się w obchody roku Stulecia Niepodległości. 26 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość pod hasłem „Być wiernym Ojczyźnie mej…”. Słowa te zaczerpnięto z Roty Przysięgi AK. Poświęcona byłą pamięci tych, którym wolność zawdzięczamy i przypominająca młodemu pokoleniu drogę Polaków do wolności.

 

Tego samego dnia, na cmentarzu w Lipkach Wielkich, Wójt Gminy Santok, Lubuski Kurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali odsłonięcia nagrobka wraz z tablicą pamiątkową, na grobie Mariana Jaworskiego ps „AS” – żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej, obrońcy Warszawy, żołnierza AK, odznaczonego Krzyżem Walecznych, który po wojnie mieszkał w Lipkach Wielkich i do śmierci w 1989 roku był inwigilowany prze służby bezpieczeństwa.  Uroczystości odbywały się w asyście pododdziału Kompanii Kadetów imienia Zesłańców Sybiru, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Więcej: zslw.edupage.org

Ferdynand Sańko,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich