22 stycznia 2020

7. Ogólnopolski Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego

Zapraszamy grupy teatralne działające w szkołach podstawowych, liceach prezentujące wszelkie formy teatralne i rodzaje teatru do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego im. Felicjana Dulskiego.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi „Uśmiech dziecka”, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś, wraz z partnerami: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi  ul. Szkolna 5, 32-89 Wielka Wieś, Chochołowy Dwór, ul. Jana III Sobieskiego 172, 32-048 Jerzmanowice,  Teatr Groteska , ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków.

Festiwal ma charakter konkursu, w którym uczestnicy są podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

– od 8 do 16 lat,

– powyżej 16 roku życia oraz dorośli.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest złożenie Karty Zgłoszenia – załącznik nr 1
wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 2 (dla osoby niepełnoletniej), załącznik 3 (dla osoby pełnoletniej). Wypełnioną Kartę, Zgodę na przetwarzanie danych wraz z nagraniem całości spektaklu należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś.

Więcej informacji oraz kartę zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załączonym regulaminie Festiwalu.

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-01-22, rozmiar: 773 KB