21 kwietnia, 2022

21 kwietnia 2022

Ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące reformy przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości

Lubuski Kurator Oświaty w imieniu pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, pani Justyny Orłowskiej serdecznie zaprasza chętnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim  zdalnym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym reformy przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości. Planowane spotkanie w ostatnim tygodniu kwietnia br. będzie niebywałą okazją dla młodzieży z całej Polski, zainteresowanej tematyką przedsiębiorczości i ekonomii do zabrania głosu wyrażającego własną opinię i oczekiwania w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024 nowego przedmiotu – Biznes i Zarządzanie.
21 kwietnia 2022

Program edukacji żywieniowej uczniów

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym polskich dzieci, wynikającym z niskiego poziomu wiedzy i niewłaściwych zachowań żywieniowych, które dodatkowo pogłębiły się
w okresie pandemii COVID-19, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało Program edukacji żywieniowej uczniów. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.