styczeń 2022

31 stycznia 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych. Załączniki Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty Data: 2022-01-31, rozmiar: 550 KB
26 stycznia 2022

II edycja ogólnopolskiego konkursu dla miejskich szkół ponadpodstawowych „Szkoła z klimatem”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza rozpoczęcie II edycji ogólnopolskiego konkursu dla miejskich szkół ponadpodstawowych „Szkoła z klimatem”. NFOŚiGW postanowił ponownie zaprosić uczniów z całego kraju do walki ze zmianami klimatycznymi. Konkurs ma na celu uświadomienie czym są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia oraz w jaki sposób można te zmiany łagodzić i jakie działania należy podejmować. Zadaniem zespołów projektowych jest stworzenie Mini Planu Adaptacji do Zmian Klimatycznych dla swojej szkoły i jej najbliższego otoczenia.
21 stycznia 2022

Wyniki etapu rejonowego Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2021/2022

Do etapu III (wojewódzkiego) kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II (rejonowym) uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia lub jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II, do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.
20 stycznia 2022

Realne wsparcie dla dzieci i młodzieży – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu. To Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.
17 stycznia 2022

Ferie zimowe 2022 – bezpieczny wypoczynek

Od poniedziałku, 17 stycznia br. uczniowie z województwa lubuskiego rozpoczną zimowy wypoczynek. Obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży do właściwego kuratora oświaty przez system bazy wypoczynku. Dzięki niej rodzice i opiekunowie w łatwy i szybki sposób mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Więcej informacji na o feriach zimowych na stronach MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-zimowe-2022 Załączniki Poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_2022 Data: 2022-01-17,
13 stycznia 2022

Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że: termin nadsyłania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które mają być wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa z dniem 31 stycznia każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.). wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenia resortowe) należy przesłać w terminie do 28 lutego każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) Informacja dla osoby na którą składany jest wniosek o przyznanie medalu,
12 stycznia 2022

Zmiany miejsc i terminów etapów rejonowych wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

eskp
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych Dostosowując warunki przeprowadzania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 informujemy, że konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego uzyskali awans do etapu II (rejonowego). Zmieniamy godziny rozpoczęcia wszystkich konkursów, ustalając dla etapu II jednolitą godzinę na 10.00. Dodatkowo, zmieniamy dzień przeprowadzenia Konkursu przedmiotowego z języka polskiego z dnia 5 lutego (sobota) na dzień 4 lutego (piątek).
11 stycznia 2022

„Lekcja: Enter” – weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa lubuskiego do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Lubuskie z TIK” realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oferowane szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys.
11 stycznia 2022

Pho3nix Active School – konkurs dla szkół podstawowych

Fundacja Pho3nix po raz drugi organizuje konkurs sportowy dla szkół pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki – Pho3nix Active School. Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i jest całkowicie bezpłatny, a łączna pula nagród sięga ponad 1 000 000 złotych. Celem akcji jest zaangażowanie jak największej liczby szkół i uczniów do aktywności fizycznej i sportowego, zdrowego trybu życia. Pho3nix Active School trwa od 30 kwietnia do 15 maja 2022 roku i jest poprzedzone 3 miesiącami przygotowań.
10 stycznia 2022

Zmiany regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

eskp
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych W związku z obecną sytuacją związanym ze stanem epidemii oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy o zmianie regulaminów  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Konkursy rejonowe przeprowadzone zostaną w sposób stacjonarny w każdej ze szkół, z której uczniowie po przeprowadzeniu etapu szkolnego uzyskali awans do etapu II (rejonowego). Załączniki Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów szkół podstawowych Data: 2022-01-10,
3 stycznia 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele i Specjaliści pracujący w przedszkolach, szkołach i placówkach województwa lubuskiego

Potrzeba wsparcia psychologicznego udzielanego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pozostaje wciąż aktualna. Wychowankowie i uczniowie doświadczają przeróżnych trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Nasiliły się one szczególnie w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa. Podkreślam wagę problemu oraz potrzebę budowania profesjonalnego poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wzajemnego zrozumienia.  Z myślą niesienia pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i nauczycielom proszę o indywidualne podejście, oparte o najwyższe standardy pracy pedagogicznej i psychologicznej. Szkoły i placówki są szczególnym miejscem, w którym świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obecnych warunkach nabiera nowego znaczenia i nowej jakości.