13 grudnia, 2021

13 grudnia 2021

Program zapobiegania zachowaniom samobójczym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści w oparciu o rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji zwracamy się do Państwa z prośbą
o udział w ankiecie opracowanej przez Instytut Neurologii w Warszawie, dotyczącej zdrowia psychicznego i profilaktyki. Badanie prowadzone jest w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym  (Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025). Jednym
z zadań Programu jest opracowanie standardów postępowania i rozwój kompetencji wybranych grup zawodowych,