23 listopada, 2021

23 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące kompetencji obywatelskich uczniów, prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).  Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych na temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów.
23 listopada 2021

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo! Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych obowiązuje bezwzględny zakaz działania partii i organizacji politycznych, który może być uchylony jedynie w drodze zmiany ustawy. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W jednostkach systemu oświaty mogą działać,
23 listopada 2021

Zmiany w organizacji etapów szkolnych Konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

W związku z sytuacją pandemii na terenie naszego województwa i obejmowanie niektórych szkół i oddziałów szkolnych kwarantanną, dopuszcza się przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z pominięciem pierwotnie wyznaczonych w regulaminach terminów. Ze względu na specyfikę organizacji konkursów w województwie Etap szkolny wszystkich konkursów odbędzie się w dniach 23 listopada – 11 grudnia 2021 r. Każda ze szkół dostosowuje terminy do swoich warunków.
23 listopada 2021

Rusza trzecia edycja konkursu Learn&Fly!

Już 28 listopada startuje rekrutacja do trzeciej edycji konkursu Learn&Fly. Uczestnicy zawodów Learn&Fly 2022 mają za zadanie zbudować prosty latający model samolotu, a następnie wziąć udział w zawodach na najdłuższy lot. Już w pierwszym etapie do wygrania będą atrakcyjne nagrody pieniężne. Łączna pula nagród dla laureatów wynosi prawie 20 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie organizatora: https://dolinawiedzy.pl/learnfly/ Załączniki plakat-a3-3mm-spady Data: 2021-11-23, rozmiar: 3 MB Learn&Fly 2022 - opis projektu Data: 2021-11-23,