15 października, 2021

15 października 2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021 w województwie lubuskim.

Ewa Rawa wręcza odznaczenie
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się z podziałem na dwie uroczystości 12 października 2020 r. w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda oraz 14 października 2020 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
15 października 2021

Podsumowanie konferencji regionalnych – Aplikowanie w programie Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 oraz w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W dniach 5 i 6 października 2021 r., odbyły się dwie konferencje regionalne Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Spotkania dotyczyły aplikowania w programie Erasmus+, w tym aplikowania o akredytację oraz oferty edukacyjnej Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, a w szczególności projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
15 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2. W związku ze szczególnie ważną potrzebą zapewnienia dzieciom i  młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Załączniki Załacznik- zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-01.09.2021-r. Data: 2021-10-15, rozmiar: 427 KB
15 października 2021

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Załączniki informacje-dotyczace-etapow-i-ogolnopolskiego-konkursu-retorycznego Data: 2021-10-15, rozmiar: 17 KB regulamin-konkursu-retorycznego-1 Data: 2021-10-15,