15 października 2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021 w województwie lubuskim.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się z podziałem na dwie uroczystości 12 października 2020 r. w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda oraz 14 października 2020 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystości rozpoczęte zostały krótkimi występami uczniów lubuskich szkół z Nowego Miasteczka, Nowej Soli, Lipek Wielkich, Gorzowa Wielkopolskiego, Skwierzyny, Międzyrzecza. W programie znalazły się piosenki oraz taniec zespołu TRANS. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Szczególnie podziękowania skierowano do wszystkich za pracę w utrudnionych warunkach prowadzenia nauczania w czasie pandemii. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym.  Wyróżniono łącznie 261 osób.

ZIELONA GÓRA

GORZÓW WIELKOPOLSKI